این سقوط پرصلابت...

 

سالها خودم را از روی دست تو می نویسم-سالها-درک من از من-تقلبی است که از روی دست تو می زنم-من به متنهای تو مدیونم!-به ارتباط عمودی قصه های تو-به اعرابی که به حرفهای ساکنم می زنی-این فرو رفتن لجوج-شاهکار ذهن توست-این فرازهای کوچک کم ارتفاع هم-از نگاه نافذ و بلند تو- آب می خورد!-من درون شاهکار های تو غوطه می خورم...

/ 0 نظر / 22 بازدید