هميشه پشت سر سيب سيب کالی هست

هميشه پشت رسيدن هجای خالی هست

هجای خالی بی تو هنوز سرکردن

صدای تو: که((نباشم مگر خيالی هست))

هميشه پشت سر سيب رنگ قرمز نيست

هميشه لحظه موعود ضد حالی هست

هميشه لحظه موعود يک کمی دير است

هميشه لحظه موعود چند سالی هست-

نگاه منتظرم را به جاده می بندی

که باز شاعر بی چاره شمالی هست

که درجنوب نفسهای خود نمی داند

که اوبرای تفنن چقدر عالی هست

         ************

برای مرگ مولف به متن غر بزنيد

هنوز لهجه مفهوم آن سوالی هست

برای مرگ مولف نوشته شد بی تو

چقدر جای نيامد هنوز خالی هست

آهای شاعر خسته چرا نمی فهمی

هميشه لحظه موعود ضدحالی هست.

/ 4 نظر / 10 بازدید
حميد

من مخلص عزيز گلم هستم! حالا ديگه يواشکی !؟ شلوغش می کنم اينجا رو....

فرزانه

شعر بوسه بسيار زيبا بود .به ديوار هراس لم دادن مفهوم قشنگی بود انگار هر کس روزگاری بابت چيزی تکيه گاهی جز هراس نداره (حميد خان داره به قولش عمل می کنه )!

sara

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام. چقدر خوشحال شدم...خوشبخت باشيد.