ویراژ در جردن

زخم از شما خوردن نباید سخت باشد

اصلن دل آزردن نباید سخت باشد

این کوله بار آشنا را از دم تیغ

تا پشت خود بردن نباید سخت باشد

وقتی تنفس چالش اصلی مرگ است

پس بعد از این مردن نباید سخت باشد

لاف از شکوفایی زدن را باب کردن

در حین پژمردن نباید سخت باشد

پس بعد از این تنها ادای زندگی را

از خود در آوردن نباید سخت باشد

        ++++++++++++++

تا انقلاب این گونه دست انداز دارد

ویراژ در جردن نباید سخت باشد!!

/ 3 نظر / 25 بازدید
ترانه

روی یک شاخه تمشک دو گنجشک مشق عشق می کردند! مشقشان را خط زد سنگ سرنوشت... آری! زندگی را باید از سر نوشت. ------------------------------------------ سلام ممنون از حضورتون[گل]

حسن عاملي

سلام عالي.... وقتی تنفس چالش اصلی مرگ است پس بعد از این مردن نباید سخت باشد اين را عجيب دوست داشتم....سبز باشد قلم و وجودت

سورا

چه خوب که غزلهای تو دوباره هستند سعید عزیز... اینجا را دوست داشتم پس بعد از این تنها ادای زندگی را از خود در آوردن نباید سخت باشد