باران که ميآمد شما افسرده بوديد

حالا چه فرقی ميکند پژمرده بوديد

حالا شماهم جيبتان ازدست پربود

يعنی که خودرا زير باران برده بوديد

خيلی عجيب است اينکه از باران بميريد

من ديده بودم زيرباران مرده بوديد

با چشم خودديدم ولی باور نکردم

شايد ادايی تازه در آورده بوديد

مرگ شما با دست باران خط خطی شد

هاشور سختی زير باران خورده بوديد

/ 1 نظر / 10 بازدید
شهاب

...دوست من سلام ....موفقیت شما رو آرزومندم ....باشه که این یکی دیگه هک نشه....به من هم سر بزن .... همراه اندیشه های ناب...شهاب... بدرود ...