دو نبش

باید خودم را به این ویترین می رساندم-باید خورم را از هراس دیدنم خلاص می کردم-ما در دستهای چپاول پرورش یافتیم-و موهایمان ژولیده است-وچشمهایمان ژولیده است-وفکر می کنیم حسابمان را رسیده اند و بیهوده مثل صفرهای پشت اعشار به ریاضیات زحمت می دهیم_باید خودم را به جلوی این ویترین منتقل می کردم-تا از خیابان منها شوم...-از حوریان دو نبش-از ترسها که دائم می بارند-بر گامهای حوریان-بر بامها-مدام-باید خودم را در قامت این ویترین می دیدم-

بادستهایی که در من چپاول می کنند-و انحنایی که بر پشتم چپاول می کند-و ترسی که در چشمم چپاول می کند:

((من به صفرهای پشت اعشار مدیون هستم -و به خاصیت صفر در ریاضایات احترام می گذارم))

/ 1 نظر / 10 بازدید
سورا

کلماتمان فراری شده اند سعید ...من که فقط ناله میکنم