می شود؟!!

 

می شود من که دلتنگتانم...؟شما اخم کردید

میشود این طرفها بمانم ؟شما اخم کردید

می شود از طناب نگاه تو بالا بیایم؟

((تو))که بیرون پرید از دهانم شما اخم کردید

تو- ببخشید این هم شما-خسته بودید

پلکتان را کمی می تکانم شما اخم کردید

رفته بودم که چایی بیارم به قول رفیقی

خستگی را کمی می پرانم شما اخم کردید

فکر کردم چه می شد شما هم به چیزی بخندید

تا ته بیت ها هی نخوانم شما اخم کردید!

بعد گفتم که چایی بریزد- کمی ریخت- حالا

 بر من و چایی و استکانم شما اخم کردید

بعد هم خم شدم با اجازه زمین را بروبم

شیشه ها رفت در استخوانم شما اخم کردید

شاید اینجای قصه کمی خنده در چشمتان بود

خاطرم نیست اما گمانم شما اخم کردید

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
سورا

مرا ببخش رفیق مدتهاست گره های پیشانی ام بازنمی شود . می شود؟